Ana Sayfa

Ahlak Hakkında Özlü Sözler

Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir; bilhassa dikkatinizi çekerim. Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka itimada da lâyık değildir. - Mustafa Kemal Atatürk

İnsan ağaca benzer. Ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse, o kadar kök salar yere, aşağılara, karanlığa, derinlere, kötülüğe... - Friedrich Nietzsche

Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli. - Karl Marx

İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor; fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum. - Johann Wolfgang von Goethe

Hastalıklı bir topluma iyi eklemlenmiş olmak, sağlıklı olmanın bir ölçütü değildir. - Jiddu Krishnamurti

Ahlaken, hiç kimse bir başkasına hiç bir sebepten, bu sebep toplumun iyiliği için bile olsa zorlama yapamaz. Çünkü toplumun iyiliği adına hakları elinden alınan birey de toplumun bir parçası değil mi?

Ahlaksızlık sadece başka insanlara gereksiz yere zarar vermektir. Diğer tüm ahlaksızlıklar icat edilmiş saçmalıklardır. Kendi kendine zarar vermekse ahlaksızlık değil, aptallıktır. - Robert Heinlein

Ahlaki kesinlik her zaman kültürel geriliğin işaretidir. Kişi ne kadar az uygarsa, tam olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğundan o kadar emindir. İnsanlığın tüm ilerlemesi, ahlaki alanda bile, şu an ki ahlaki değerleri körce savunup, başkalarına zorla uygulatmaya çalışanların değil, bu ahlaki değerlerden şüphe edenlerin eseridir. Gerçekten uygar bir insan, sadece bu alanda değil, her alanda her zaman şüpheci ve hoşgörülüdür. Onun kültürü “tam emin değilim” cümlesine dayanır. - Henry Mencken

Tarih, tek gerçek ahlaki değerleri bulduğuna kendisini ikna eden ve ona katılmayanları yok etmeye veya değiştirmeye kalkışan kararlı insanların yarattığı sefaletle dolu. - Peter Lloyd

Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım, onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer serveti veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa. - Platon

Size hatırlatayım ki özgürlüğü savunurken fanatiklik ahlaksızlık değildir! Ve yine hatırlatayım ki adalet yok edilirken ılımlılık ahlak değildir! - Barry Goldwater

İnsanın iyiyle kötüyü ayırt edebilmesi onun diğer yaratıklara olan zihinsel mükemmelliğini ispatlar; ama kötülük yapması da yapmayan diğer hayvanlara karşı olan ahlaki geriliğinin ispatıdır. - Mark Twain

Eğer "A" yasalarla kendi ahlaki değerlerini "B'ye" zorla uygulatmaya kalkıyorsa, "A" büyük ihtimal şerefsizin tekidir. - Henry Mencken

Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterli. - Karl Marx

Bunun gibi hiçbir karar tamamen kusursuz değil, ama aynı zamanda, yapabildiğimiz zaman insanlığın çektiği acıyı azaltmamızı talep eden bir evrensel ahlak var. - Segolene Royal

Bir insan, başkalarına, sadece yaptıklarıyla değil; yapmadıklarıyla da zarar verir. Ve her iki durumda da onlara karşı zarardan eşit miktarda sorumludur. - John Stuart Mill

Şiddet ve kaba kuvvet kullanmamak en üst ahlaktır ve insan evriminin amacıdır. Yaşayan diğer tüm canlılara zarar vermeyi durdurana kadar, ilkel vahşiler olarak kalacağız. - Thomas Edison

İnsanlık akıl sahibi olmadan zeka, vicdan sahibi olmadan güç sahibi oldu. Bizimkisi "nükleer devlerin ve ahlak cücelerinin" dünyası. Savaş hakkında barıştan, öldürmek hakkında yaşamaktan daha çok şey biliyoruz. - Omar Bradley