Ana Sayfa | Hristiyanlık | Ahlak | Savaş | Sansür | Bilgelik | Din | Hoşgörü | Hayat | Eşcinsellik | Ateizm | Siyaset | Özgürlük | Milliyetçilik | Gelenekler | Doğa | Demokrasi | Fanatizm | Muhafazakarlık | Amerikan Sağı | Diğer...

Bilgelik

Birey, her zaman kabile tarafından yutulmamak için mücadele etmelidir. Eğer bunu denerseniz, genellikle yalnız kalırsınız, ve hatta bazen korkabilirsiniz. Ama hiçbir bedel kendinize sahip olma ayrıcalığından daha pahalı değildir. - Friedrich Nietzsche

Çılgınlık bireylerde ender görülür. Ama gruplarda, partilerde ve milletlerde kuraldır. - Friedrich Nietzsche

Her seçkin insan, güdüsel olarak, kalabalıktan, çokluktan, çoğunluktan kurtulduğu, onlardan ayrık biri olarak, kural adamlarını unutabildiği, sığınacağı kalesinin ve gizliğinin peşinde koşar. - Friedrich Nietzsche

Ne kadar yükseğe çıkarsak, uçamayanlara o kadar küçük gözükürüz. - Friedrich Nietzsche

Beyinsizlik her IRC kanalının varsayılan durumudur. Bu seviyeyi hafif moronluğa yükseltmek büyük bir efor ister.

Akıllı insan kendisini çevreye adapte eder. Akılsız insan çevreyi kendisine adapte etmeye çalışır. O yüzden bütün ilerleme akılsız insanlar tarafından gerçekleştirilir. - George Bernard Shaw

Biliyorsun, çok eskiden deli olmanın bir anlamı vardı. Bugünlerde herkes deli. - Charles Manson

İlerleme, işleri yapmak için daha kolay yollar arayan tembel insanlar tarafından gerçekleştirilir. - Robert Heinlein

Dünyaya gerçek bir dahi geldiği zaman, bu işaretten onun kim olduğunu anlayabilirsiniz: Bütün aptallar ona karşı konfederasyon kurmuştur. - Jonathan Swift

Hayatımda sadece bir kere dua ettim. "Tanrım" dedim "düşmanlarımı gülünç kıl". Ve tanrı isteğimi yerine getirdi. - Voltaire

Ne zaman kendinizi çoğunlukla aynı tarafta bulursanız; durup düşünmenin zamanıdır. - Mark Twain

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. - Platon

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. - Platon

Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kasdetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikatı bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikatı gören hakiki âlimler çıkabilir. - Mustafa Kemal Atatürk

Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. - Mustafa Kemal Atatürk

Büyük beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır ve küçük beyinler başka insanları tartışır. - George Parry

Hiç bir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyaya egemen onlar. Onlardan değilsen eğer, sana kâfir derler. Onlara aldırma Hayyam, yoluna devam et. - Ömer Hayyam

Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir: Hayır var sana "kötü" demelerinde. - Ömer Hayyam

Aklını kullanmaktan vazgeçmiş bir insanla tartışmaya çalışmak bir ölüye ilaç vermeye benzer. - Thomas Paine

Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. - Mustafa Kemal Atatürk (Atatürk konuşuyor ama yetişmiş ve yetişmekte olan nesillere bakarsak boşuna konuşuyor)

Sıradanlık cumhuriyetinde, dahi tehlikelidir. - Robert Ingersoll

Bilgeliğin iki kısmı var: 1) Söyleyecek çok şeyi olmak 2) Söylememek.

Asla beyinsizlerle tartışmayın. Önce sizi kendi seviyelerine indirirler, sonra da tecrübeleriyle alt ederler.

Dünyadaki gidişatın genel eğilimi sıradanlığı insanoğlu arasında egemen güç haline getirmek. - John Stuart Mill

Artık iyice eminim ki, sıklıkla, çok sıklıkla, dini ve siyasi konularda insanın akıl yürütme gücü bir maymununkinden fazla değil. - Mark Twain

Entellektüel, seksten daha ilgi çekici bir şeyler keşfedebilmiş kişidir. - Aldous Huxley

Başkalarının söylediğini tekrar etmek eğitim, sorgulamak beyin gerektirir. - Mary Pettibone Poole

Akıl sağlığı, ne pahasına olursa olsun gerçeğe bağlı kalmaktır. - Scott Peck

İnsan, kendisinin ayrı bir varlık olduğunun farkında olup "ben" diyebilen hayvan olarak tanımlanabilir. - Erich Fromm

Yaşlandıkça "yaş bilgelik getirir" öğretisine güvenim azalıyor. - Henry Mencken

Zeki insanlar her zaman herhangi bir şeyin popüler olmayan tarafındadır. - Kin Hubbard

Bilgeliğin anahtarı sürekli ve sık bir şekilde soru sormaktır. Çünkü şüphe edersek sorgulamak zorunda kalırız ve sorgulayarak gerçeklere ulaşırız. - Peter Abelard

Bir görüşün çoğunluk tarafından kabul edilmesi onun tamamen saçma olmadığı anlamına gelmez; şüphesiz, insanların büyük bir çoğunluğunun aptallığını düşünürsek, yaygın bir inancın rasyonel olmasından çok aptalca olması daha muhtemel. - Bertrand Russel

Bir aptal takdir edebileceği daha büyük bir aptalı her zaman bulur. - Nicolas Bolleau-Despréaux

Genellikle insanlar akıllarından çok gözleriyle yargıya varırlar; çünkü herkes izleyici pozisyonundadır, küçük bir kısım insan ancak size dokunabilecek kadar yakın olabilir. Herkes, siz nasıl görünüyorsanız sizi o şekilde görür, çok azı sizin gerçekte ne olduğunuzu anlayabilir. - Machiavelli

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha ahmaktır. - J.B.Moliere

Bedbaht ona derler ki cahillerin elinde, sadece kahrolmak için onlara bir şeyler öğretmek ister... - Şinas

Demagog, doğru olmadığını bildiği doktrinleri, beyinsiz olduklarını bildiği insanlara anlatan kişidir. - Henry Mencken

Eğer aklınızı yeterince açık tutarsanız, insanlar içine bir sürü çöp atar. - William Orton

Birkaç dahiden ve bir sürü aptal bireyden oluşan çeşitli kolleksiyona toplum denir. - John Stuart Mill

Dâhî odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes onlara delilik der. - Mustafa Kemal Atatürk

İki şey sonsuz. 1) Evren 2) İnsan aptallığı. Ve ilkinden emin bile değilim. - Albert Einstein

Akıl yürütemeyen aptaldır; akıl yürütmeyen bağnazdır; cesaret edemeyen köledir. - Sir William Drummond

İlkel bir kabilenin üyesi kişi, kendi kimliğini "ben biziz" olarak ifade eder. Ama yine de kendisini grubundan ayrı bir "birey" olarak düşünemez. - Erich Fromm

Merak, hareketli bir aklın kalıcı ve kesin bir özelliklerinden biridir. - Samuel Johnson

Evrende en çok bulunan iki şey: Hidrojen ve aptallık. - Harlan Ellison

Biliyoruz ki dehanın görevi, beyinsizlere 20 yıl sonranın fikirlerini sunmaktır. - Louis Aragon

Cehalet bir herekete geçti mi, hiçbir sınır tanımaz. - Will Rogers

Benim hiçbir özel yeteneğim yok. Ben sadece ölesiye meraklıyım. - Albert Einstein

İnsanları aydınlatın, genel olarak, ve aklın ve ruhun tiranlığı ve boyunduruğu sabah güneş doğarken kaybolan kötü ruhlar gibi kaybolacaktır. - Thomas Jefferson