Ana Sayfa

Bilgelik Hakkında Özlü Sözler

Birey, her zaman kabile tarafından yutulmamak için mücadele etmelidir. Eğer bunu denerseniz, genellikle yalnız kalırsınız, ve hatta bazen korkabilirsiniz. Ama hiçbir bedel kendinize sahip olma ayrıcalığından daha pahalı değildir. - Friedrich Nietzsche

Çılgınlık bireylerde ender görülür. Ama gruplarda, partilerde ve milletlerde kuraldır. - Friedrich Nietzsche

Her seçkin insan, güdüsel olarak, kalabalıktan, çokluktan, çoğunluktan kurtulduğu, onlardan ayrık biri olarak, kural adamlarını unutabildiği, sığınacağı kalesinin ve gizliğinin peşinde koşar. - Friedrich Nietzsche

Ne kadar yükseğe çıkarsak, uçamayanlara o kadar küçük gözükürüz. - Friedrich Nietzsche

Beyinsizlik her IRC kanalının varsayılan durumudur. Bu seviyeyi hafif moronluğa yükseltmek büyük bir efor ister.

Akıllı insan kendisini çevreye adapte eder. Akılsız insan çevreyi kendisine adapte etmeye çalışır. O yüzden bütün ilerleme akılsız insanlar tarafından gerçekleştirilir. - George Bernard Shaw

Biliyorsun, çok eskiden deli olmanın bir anlamı vardı. Bugünlerde herkes deli. - Charles Manson

İlerleme, işleri yapmak için daha kolay yollar arayan tembel insanlar tarafından gerçekleştirilir. - Robert Heinlein

Dünyaya gerçek bir dahi geldiği zaman, bu işaretten onun kim olduğunu anlayabilirsiniz: Bütün aptallar ona karşı konfederasyon kurmuştur. - Jonathan Swift

Hayatımda sadece bir kere dua ettim. "Tanrım" dedim "düşmanlarımı gülünç kıl". Ve tanrı isteğimi yerine getirdi. - Voltaire

Ne zaman kendinizi çoğunlukla aynı tarafta bulursanız; durup düşünmenin zamanıdır. - Mark Twain

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. - Platon

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. - Platon

Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kasdetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikatı bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikatı gören hakiki âlimler çıkabilir. - Mustafa Kemal Atatürk

Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. - Mustafa Kemal Atatürk

Büyük beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır ve küçük beyinler başka insanları tartışır. - George Parry

Hiç bir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyaya egemen onlar. Onlardan değilsen eğer, sana kâfir derler. Onlara aldırma Hayyam, yoluna devam et. - Ömer Hayyam

Dünya üç beş bilgisizin elinde; Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme; eşek eşeği beğenir: Hayır var sana "kötü" demelerinde. - Ömer Hayyam

Aklını kullanmaktan vazgeçmiş bir insanla tartışmaya çalışmak bir ölüye ilaç vermeye benzer. - Thomas Paine

Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. - Mustafa Kemal Atatürk (Atatürk konuşuyor ama yetişmiş ve yetişmekte olan nesillere bakarsak boşuna konuşuyor)

Sıradanlık cumhuriyetinde, dahi tehlikelidir. - Robert Ingersoll

Bilgeliğin iki kısmı var: 1) Söyleyecek çok şeyi olmak 2) Söylememek.

Asla beyinsizlerle tartışmayın. Önce sizi kendi seviyelerine indirirler, sonra da tecrübeleriyle alt ederler.

Dünyadaki gidişatın genel eğilimi sıradanlığı insanoğlu arasında egemen güç haline getirmek. - John Stuart Mill

Artık iyice eminim ki, sıklıkla, çok sıklıkla, dini ve siyasi konularda insanın akıl yürütme gücü bir maymununkinden fazla değil. - Mark Twain

Entellektüel, seksten daha ilgi çekici bir şeyler keşfedebilmiş kişidir. - Aldous Huxley

Başkalarının söylediğini tekrar etmek eğitim, sorgulamak beyin gerektirir. - Mary Pettibone Poole

Akıl sağlığı, ne pahasına olursa olsun gerçeğe bağlı kalmaktır. - Scott Peck

İnsan, kendisinin ayrı bir varlık olduğunun farkında olup "ben" diyebilen hayvan olarak tanımlanabilir. - Erich Fromm

Yaşlandıkça "yaş bilgelik getirir" öğretisine güvenim azalıyor. - Henry Mencken

Zeki insanlar her zaman herhangi bir şeyin popüler olmayan tarafındadır. - Kin Hubbard

Bilgeliğin anahtarı sürekli ve sık bir şekilde soru sormaktır. Çünkü şüphe edersek sorgulamak zorunda kalırız ve sorgulayarak gerçeklere ulaşırız. - Peter Abelard

Bir görüşün çoğunluk tarafından kabul edilmesi onun tamamen saçma olmadığı anlamına gelmez; şüphesiz, insanların büyük bir çoğunluğunun aptallığını düşünürsek, yaygın bir inancın rasyonel olmasından çok aptalca olması daha muhtemel. - Bertrand Russel

Bir aptal takdir edebileceği daha büyük bir aptalı her zaman bulur. - Nicolas Bolleau-Despréaux

Genellikle insanlar akıllarından çok gözleriyle yargıya varırlar; çünkü herkes izleyici pozisyonundadır, küçük bir kısım insan ancak size dokunabilecek kadar yakın olabilir. Herkes, siz nasıl görünüyorsanız sizi o şekilde görür, çok azı sizin gerçekte ne olduğunuzu anlayabilir. - Machiavelli

Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha ahmaktır. - J.B.Moliere

Bedbaht ona derler ki cahillerin elinde, sadece kahrolmak için onlara bir şeyler öğretmek ister... - Şinas

Demagog, doğru olmadığını bildiği doktrinleri, beyinsiz olduklarını bildiği insanlara anlatan kişidir. - Henry Mencken

Eğer aklınızı yeterince açık tutarsanız, insanlar içine bir sürü çöp atar. - William Orton

Birkaç dahiden ve bir sürü aptal bireyden oluşan çeşitli kolleksiyona toplum denir. - John Stuart Mill

Dâhî odur ki ileride herkesin takdir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit herkes onlara delilik der. - Mustafa Kemal Atatürk

İki şey sonsuz. 1) Evren 2) İnsan aptallığı. Ve ilkinden emin bile değilim. - Albert Einstein

Akıl yürütemeyen aptaldır; akıl yürütmeyen bağnazdır; cesaret edemeyen köledir. - Sir William Drummond

İlkel bir kabilenin üyesi kişi, kendi kimliğini "ben biziz" olarak ifade eder. Ama yine de kendisini grubundan ayrı bir "birey" olarak düşünemez. - Erich Fromm

Merak, hareketli bir aklın kalıcı ve kesin bir özelliklerinden biridir. - Samuel Johnson

Evrende en çok bulunan iki şey: Hidrojen ve aptallık. - Harlan Ellison

Biliyoruz ki dehanın görevi, beyinsizlere 20 yıl sonranın fikirlerini sunmaktır. - Louis Aragon

Cehalet bir herekete geçti mi, hiçbir sınır tanımaz. - Will Rogers

Benim hiçbir özel yeteneğim yok. Ben sadece ölesiye meraklıyım. - Albert Einstein

İnsanları aydınlatın, genel olarak, ve aklın ve ruhun tiranlığı ve boyunduruğu sabah güneş doğarken kaybolan kötü ruhlar gibi kaybolacaktır. - Thomas Jefferson