Ana Sayfa

Demokrasi Hakkında Özlü Sözler

Demokrasinin bütün kötülüklerinin tedavisi daha fazla demokrasidir. - Henry Mencken

Demokrasi, bizim hak ettiğimizden daha iyi yönetilmememizi garanti eden alettir. - Bernard Shaw

Demokrasi, çoğunluğun mutluca cahil olduğu şeylere, çoğunluğun karar vermesini teşvik eder. - John Simon

Demokrasi, şu güne kadar zaman içinde denenmiş tüm hükümet çeşitleri hariç, denenmiş en kötü hükümet çeşidi. - Winston Churchill

Demokrasinin harika yanı her oy verene aptalca bir şeyler yapabilme şansı vermesidir. - Art Spander

Demokrasi, size duymak istediklerinizi söyledikten sonra, diktatörlerinizi seçmekten ibarettir. - Alan Coren

Bolşevik kuramının Rusya'da uygulanmış şekline bakalım: Bütün Rus milleti içinden işçi, deniz ve kara kuvvetlerinden ibaret bir azınlık ekonomik esaslara dayanan, komünist partisi adı altında birleşerek, bir diktatörlük meydana getirmişlerdir. Amaçlarında, millî değildirler. Kişisel özgürlük ve eşitlik tanımazlar. Halk egemenliğine saygıları yoktur. İçeride çoğunluğu, zorlama ve baskı ile görüş noktalarına uymaya zorlarlar; dışarıda propaganda ve ihtilâl örgütü ile, bütün dünya milletlerine kendi ilkelerini yaymaya çalışırlar. Halbuki, hükümet kurmaktan amaç, evvelâ, bireysel özgürlüğün teminidir. Bolşevik hükümet şeklinde istibdat niteliği görülmektedir. Bir toplumu, bir kısım insanların görüşlerinin, zorla, esiri ve düşkünü yaşatmak şekline, doğal ve uygun bir hükümet sistemi gözüyle bakılamaz. - Mustafa Kemal Atatürk

Demokrasi, bireysel cehaletin kollektif bilgeliğine olan işe yaramaz inançtır. - Henry Mencken

Demokrasiye karşı geliştirilebilecek en iyi karşı-tez, ortalama bir seçmenle yapacağınız 5 dakikalık bir sohbet. - Winston Churchill

Demokraside, bir parti temel enerjisini diğer partinin ülkeyi yönetebilecek yeterlilikte olmadığını savunmak için harcar - her iki parti de bunu başarır, ve her ikisi de haklıdır. - Henry Mencken

Demokrasi, halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesidir. - Abraham Lincoln

Özetle, bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir ve dilimizde bu hükümet, "halk hükümeti" diye anılır. Bu hükümet, doğrudan doğruya milletin arzularını karşılamaya hizmet eder ve millet ve memleketin yönetimine kendisi sahiptir. Bu nedenle kendi yazgısını kendisi belirler. Yönetimsel kuruluşlarımızın hepsinde uygulanacak olan yöntem de budur. - Mustafa Kemal Atatürk

Demokrasi, halkın, halk tarafından, halk için joplanmasından başka bir şey değildir. - Oscar Wilde

Bir aday seçmenlerin karşısına çıkınca aklını kullanan insanlarla yüzleşmez; en önemli ayırt edici özelliği fikirleri tartabilmekten hatta sadece en basitleri hariç fikirleri anlamaktan aciz, tüm düşüncesini duygularıyla yapan ve en baskın duygusu anlamadığı her şeyden korkmak olan bir insan sürüsüyle yüzleşir. Böylece aday ya bu kalabalığın keyfine gidip onlarla beraber havlamak ya da kendisini onlar arasında kaybetmek zorundadır. Tek hedefi, reddedilmeyi engellemek için onları ortodoksluğuna inandırmak, şüpheleri yok etmektir. Eğer prensipli, hevesli ve onurlu bir insansa işi çok zor. - Henry Mencken

Kalabalık ne kadar büyükse, test o kadar zor olur. Ufak yerlerde, birinci sınıf bir adam çıkıp yolu açar, ve kişiliğinin gücüyle o kalabalığı bile yanına çeker. Ama saha tüm ülke olduğu zaman, ve savaşa daha çok 2. veya 3. elden devam edilmek zorunda kalındığı ve kişiliğin gücü yeterince hissedilmediği zaman, tüm ibreler en aldatıcı ve sıradan olan adamdan yanadır. Başkanlık, her geçen sene, böyle adamların eline geçme eğiliminde gidiyor. Ofis gittikçe insanların iç ruhunu yansıtıyor. Yüce bir ideale doğru ilerliyoruz. Büyük ve şanlı bir günde, ülkedeki sıradan insanlar sonunda arzularına ulaşacak ve Beyaz Saray'ın başına düpedüz bir moron geçecek. - Henry Mencken

Türkler demokrat, özgür ve sorumlu vatandaşlardır. Türk Cumhuriyeti'nin kurucuları ve sahipleri, bizzat kendileridir. - Mustafa Kemal Atatürk

Demokrasi bize ispat ediyor ki gücü elde etmenin en iyi yolu insanların kendi kendilerini yönettiklerini zannetmelerini sağlamak. Buna inandıktan sonra çok uysal köleler oluyorlar. - Joseph Sobran