Ana Sayfa

Fanatizm Hakkında Özlü Sözler

Bir radikalin ülkesinden nefret ettiği görüşü safça ve aptalcadır. Aslında o ülkesini hepimizden daha çok sever ve böylece ülkesinin yanlış yolda gitmesine hepimizden çok rahatsız olur. Suç işleyen kötü bir vatandaş değil, umudunu yitiren iyi bir vatandaşdır. - Henry Mencken

Fikirlerinin hükümet tarafından benimsenip zorla uygulanmasını isteyen kişiler her zaman fikirleri en beyinsizce olan kişilerdir. - Henry Mencken

Bir fanatik, fikrini değiştiremeyen ve konuyu değiştirmeyecek kişidir. - Winston Churchill

Grup narşizmi, grubun üyelerini, özellikle de kendisini gururlu ve değerli hissetmek için çok az sebebi olanları tatmin etmek için aşırı derecede önemlidir. Bir insan gruptaki en perişan, en kalitesiz, en az saygı gören üye bile olsa, "Ben dünyanın en mükemmel grubuna aitim. Aslında solucanın teki olan ben, bu gruba üye olarak devleşiyorum" hissiyle kendi sefil durumunu telafi edebilir. Sonuç olarak, grup narşizminin derecesi hayattan alınamayan tatminin eksikliğiyle doğru orantılıdır. Hayattan daha çok zevk alan sosyal sınıflar, her şeyin yokluğunu çeken ve yüksek sıkıntı içinde yaşayan alt-orta sınıflardan daha az fanatik (fanatiklik grup narşizminin karakteristiğidir.) olurlar. - Erich Fromm

Dünyadaki bütün problem, aptalların ve fanatiklerin her zaman kendilerinden çok emin ama bilge insanların şüpheyle dolu olması. - Bertrand Russell

Aptal insanlar her zaman kendilerinden emindir, ve kendilerinden emin insanlar her zaman aptaldır. - Henry Mencken

Şüphe hoş bir durum değil ama kesinlik saçma bir durum. - Voltaire

Çektiğimiz sefaletlerin en az 3'de 2'si insan aptallığından, kötülük etme isteğinden ve kötülük etme isteğini ve aptallığı harekete geçiren idealizm, dogmatizm ve dini veya hevesi politik sembollere alet etmekten kaynaklanıyor. - Aldous Huxley

Sadece aptallar kesin emin olabilir, kararsız olmak bilgelik gerektirir.

İnsanın bir şey hakkında kesin emin olması için, konuyla ilgili her şeyi bilmesi ya da hiçbir şeyi bilmemesi gerekir. - Olin Miller

Mutlak güç arayanlar, bunu iyi olduğunu düşündükleri şeyleri yapmak için istiyor da olsalar, sadece dünyadaki cennetin kendi kafalarındaki versiyonunu başkalarına zorla uygulatmak isteyenlerdir. Ve size hatırlatayım, dünyadaki en barbar zorbalıkları yaratanlar da her zaman onlardır. Mutlak güç kötüye kullanılır ve onu arayanlara her zaman şüpheyle bakılmalı ve karşı çıkılmalıdır. Onların hatası eşitliği yanlış anlamaktan gelir, bayanlar ve baylar. Eşitlik, doğru anlaşıldığı zaman, kurucularımızın anladığı gibi, özgürlüğe ve yaratıcı farkılılıkların serbestliğine götürür. Yanlış anlaşıldığı zaman, trajik bir şekilde çağımızda yapıldığı gibi, önce uymacılığa ve sonra despotizme götürür. - Barry Goldwater

İktidardaki fanatikler ve bir tornadonun ağzının ortak bir yönü var: her ikisinin de hareket ettiği dar patika yıkım ve şiddetle dolu. - Oscar Ostlund

Bir fanatiğin kafasında aklın girebileceği hiçbir yer yoktur. - Napolyon

Fanatiklerin hoş olmayan ve tehlikeli tarafı fanatik olmaları değil, ama hoşgörüsüz olmaları. Kötü olan kendi davaları için ne dedikleri değil ama rakipleri hakkında ne dedikleri. - Robert Kennedy

Tarih boyunca bitmeyen felaketlerin sebebi insanın bir kabileye, millete, dine veya davaya - akla aykırı bile olsa, kişisel çıkar sağlamasa da, güvenliğine zarar da verse - ve onun inançlarına ve prensiplerine sorgulamadan ve hevesle bağlanabilme kapasitesi. O yüzden diyebiliriz ki bizim türümüzün problemi aşırı saldırganlığı değil ama aşırı, fanatik olabilme kapasitesi. - Arthur Koestler

Fanatik, bir prensibe sıkıca bağlı olan kişi değildir. O bir davaya, öncelikle iyi ya da kutsal olduğu için değil ama umutsuzca bir şeyleri tutma ihtiyacından dolayı sarılır. - Eric Hoffer

Bir insan aşırı derecede aptal, aynı derecede hoşgörüsüz olmalı ki doğrunun sadece kendi tarafında olduğuna inanabilsin. - Joseph Adison

Öfke ve hoşgörüsüzlük doğru anlamanın ikiz düşmanları. - Mahatma Gandhi

Fanatiklik sahte hevesin ve batıl inancın çocuğu, hoşgörüsüzlüğün ve zulmün babasıdır. - John William

İnsanlar asla bir şeyden şüphe duymadan haklı olduklarına inandıkları zamanki kadar korkutucu değiller. - Sir Laurens Van Der Post

Siyasi fanatiklik iki önemli karışımı barındırır: dünyadaki problemlerin aşırı derecede basit bir teşhisi, ve hepsinin arkasında belli kötü insanların olduğu inancı. - John Gardner