Ana Sayfa

Hoşgörü Hakkında Özlü Sözler

Cezalandırma isteği çok olan kimseye güvenmeyin. - Friedrich Nietzsche

İnsan kendisinden küçük gördüklerinden nefret etmez. Sadece kendisine eşit veya üstün gördüklerinden nefret eder. - Friedrich Nietzsche

Gerçek insan, başkasının yüzünde patlayan tokadı kendi suratında duyabilen insandır. - Jose Marti

Yükselmenin en alçakcası, zayıfların sırtına basarak yükselmektir. - LaRochefoucauld

İnsanoğlunun vebası farklılıklardan korkması ve reddetmesi: tek tanrıcılık (mono-teizm), tek kral (mon-arşi), tek eşlilik (mon-agami), ve çağımızda tek Tıp (mono-medicine). Yaşamanın; dini, siyasi, cinsel, tıbbi olayları düzenlemenin tek doğru yolu olduğu inancı insanın ve kurtuluşunu, güvenliğini, ve ruh sağlığını korumak isteyen türdaşlarının yüzleştiği en büyük tehdinin kökünde yatan sebep. - Thomas Szasz

Çeşitli inanışta kimseler, birbirlerine kin, nefret besliyorlarsa, birbirlerini hor görüyorlarsa ve hatta sadece birbirlerine acıyorlarsa, bu gibi kimselerde hoşgörü yoktur; bunlar bağnazdırlar. Hoşgörü o kimsede vardır ki, vatandaşının veya herhangi bir insanın vicdanî inanışlarına karşı, hiçbir kin duymaz; tam tersine saygı gösterir. Hiç olmazsa, başkalarının, kendininkine uymayan inanışlarını bilmemezlikten, duymamazlıktan gelir. Hoşgörü budur. Fakat, gerçeği söylemek gerekirse diyebiliriz ki, özgürlüğü özgürlük için sevenler, hoşgörü kelimesinin ne demek olduğunu anlayanlar, bütün dünyada pek azdır. Her yerde genel olarak geçerli olan bağnazlıktır. Her yerde görülebilen barış görünümünün temeli, bağnazlık ile özgür fikrin, birbirine karşı kin ve nefreti üstündedir. Temelin devrilmemesi, kin ve nefret zeminindeki dengeyi tutan fazla kuvvet sayesindedir. Bu söylediklerimizden şu sonuç çıkar ki, aramızda, özgürlük engellerinin ortadan kalktığına, bizim gibi düşünen ve hissedenlerle birlikte yaşadığımıza karar vermek güçtür. O halde görülen, hoşgörü değil, zaafın dermansız bıraktığı bağnazlıktır.Şüphesiz, fikirlerin, inançların başka başka olmasından, şikâyet etmemek gerekir. Çünkü, bütün fikirler ve inançlar, bir noktada birleştiği takdirde, bu hareketsizlik belirtisidir, ölüm işaretidir. Böyle bir hal elbette arzu edilmez. Bunun içindir ki gerçek özgürlükçüler, hoşgörünün yaradılıştan bir özellik olmasını temenni ederler. - Mustafa Kemal Atatürk

Gençliği bozmanın en iyi yolu, onlara, kendileriyle aynı düşünenlere, kendilerinden farklı düşünenlerden daha çok değer vermelerini söylemektir. - Friedrich Nietzsche

Allah, insanlara karşı merhametli olmayanlara merhamet etmeyecek. - Hz. Muhammed

Allah bana bildirdi: Hepiniz alçakgönüllü olmalısınız ki kimse kimseye baskı yapmasın. - Hz. Muhammed

Aynen iki elin parmakları gibi, insanlar da birbirine eşittir. Hiç kimse, kimse üzerinde hak iddia edemez. Siz kardeşsiniz. - Hz. Muhammed

Birbirinize karşı nazik ve sevecen olmalısınız ki kimse kendisini başkasından üstün görmesin veya zarar vermesin. - Hz. Muhammed

Uygarlık farklılıkların teşvikidir. Uygarlık bu yüzden demokrasiyle eş anlamlıdır. Kaba kuvvet, baskı, şiddet veya belli bir modeli herkese zorlama uydurmak hem uygar değildir, hem demokratik değildir. - Gandhi

İnsanın insana yaptığı dünya tarihindeki en üzücü bölüm. Dünyadaki insanların hikayesi büyük oranda insanların hoşnutsuzlukla, toplum genelinden farklı olanların üzerine saçtığı onursuzluk, alçaklık suçlamalarının, işkencelerin ve ölümlerin hikayesi. - George K. Anderson

Önyargıları, en çok, toprağı eğitimle gevşetilmemiş veya gübrelenmemiş kalpten silmek zordur; orada büyürler, taşlar arasındaki otlar kadar kalıcıdırlar - Charlotte Bronte

Benim ne ırk önyargım var, ne sınıf önyargım var, ne de din önyargım var. Tek umursadığım, kişinin insan olması ve bu benim için yeterli; kimse bundan daha kötü olamaz. - Mark Twain

Eğer birini gerçekten seviyorsanız, ona sürekli kızgın kalamazsınız. Yaptıkları yüzünden ondan ne kadar nefret etmek isteseniz de, kalbiniz size izin vermez. - Karen Kan

Gerçek uygarlık, herkesin diğerine kendisi için istediği her hakkı vermesidir. - Robert Ingersoll

Güçlü insan kendisinden zayıf olanların koruyucusudur. Körün gözleri, zayıfın gücü ve savunmasızın kalkanıdır. - Robert Ingersoll

Ben haklarını çiğnediğim herkesden aşağılığım. İnsanlar ırk veya renk gibi tesadüfi sebeplerle üstün olmazlar. En iyi kalbi, en iyi beyni olanlar üstündür. Üstün insan yerdekine eğilerek ayakta durur ve onu kaldırarak yükselir. - Robert Ingersoll

Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir. İlkel toplumlardır ki kan davası güderler. Bağışlamaya, hoşgörüye dayanmayan uygarlık, zorbalığa dayanan uygarlıktır ki, çöker... O, uygarlık değildir. - Mustafa Kemal Atatürk

İnsanlar yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha etmezler. - Alparslan Türkeş

Eğitimin en önemli eseri hoşgörüdür. - Hellen Keller

Bazı insanlardan nefret ederiz çünkü onları tanımayız. Onları tanıyamayız çünkü onlardan nefret ederiz. - Charles Caleb Colton

İnsanlar arasında bu kadar farklılık varken hoşgörü bir erdem değil, hayatta kalmak için bir gereklilik. - Rene Dubos

Korktuğun zaman, özellikle de hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyden, nefret doğal bir reaksiyondur.

Eskiden garip şeyler yapan insanlara garip derdim. Şimdi biliyorum ki başka insanlara garip diyenler garip. - Paul McCartney

Sizinle aynı fikirde olanların konuşabilmesini sağlamanın en emin yolu, sizinle aynı fikirde olmayanların haklarını desteklemektir. - Eleanor Holmes Norton

Kollektif korku "sürü psikolojisini" arttırır ve bu sürüye ait olmadığı düşünülenlere karşı şiddet yaratır. - Bertrand Russel

Yasalar tek başlarına ifade özgürlüğünü güvenlik altına alamaz. Her insanın ceza almadan düşüncelerini açıklayabilmesi için bütün toplumda hoşgörü ruhu olmalıdır. - Albert Einstein

Hitler Yahudilere saldırdığı zaman, hiç ilgilenmedim çünkü Yahudi değildim. Ve Hitler Katoliklere saldırdığı zaman, Katolik olmadığım için ilgilenmedim. Hitler sanayicilere ve işçi birliklerine saldırdığı zaman, birlik üyesi olmadığı için ilgilenmedim. Sonra Hitler bana ve Protestan kilisesine saldırdı. İlgilenecek kimse kalmamıştı. - Rahip Martin Niemöller

Fikirlerin ve inanışların başka başka olmasından şikayet etmemek gerekir. Çünkü bütün fikirler ve inanışlar bir noktada birleşirse bu hareketsizlik ve ölüm belirtisidir. - Mustafa Kemal Atatürk