Ana Sayfa

Muhafazakarlık Hakkında Özlü Sözler

Günümüz muhafazakarları insanlığın ahlak felsefesindeki en eski uygulamasıyla meşgul; ve bu, bencilliği ahlaken haklı çıkarmayı aramak. - John Kenneth Galbraith

Bütün muhafazakarlar aptal olmak zorunda değil, ama aptal insanların çoğu muhafazakar. - John Stuart Mill

Muhafazakar, iki kusursuz bacağa sahip; fakat asla ileri doğru yürümesini öğrenememiş kişidir. - Franklin Roosevelt

Hiçbir şey dogmatik bir dünya görüşünden daha tehlikeli değil, hiçbir şey bu kadar kısıtlayıcı değil, gelişime karşı bu kadar körleştirici değil, yeniliğe karşı bu kadar yok edici değil. - Stephen Jay Gould

Sadece en zeki ve en aptal insanlar değişmeyi reddeder. - Konfüçyus

Muhafazakar: Gücünü ve parasını muhafaza etmek isteyen kişi. Ne pahasına olursa, olsun. (Başkalarına) - Chaz Bufe

Bir ülkenin gençleri muhafazakarsa, cenaze töreni yakın demektir. - Henry Ward

Bizim aşağılık türümüz öyle bir yapılmış ki eski yolda yürüyenler, yeni bir yol gösterenleri hep taşlıyor. - Voltaire

Açık görüşlü olmalıyız; ama beynimiz aşağı düşecek kadar açık değil. - Richard Dawkins

Muhafazakar bir hükümet organize ikiyüzlülüktür. - Benjamin Disraeli

Bir dildeki en zarar verici cümle "Hep böyle yapıldı" cümlesidir. - Grace Hopper

Hiç kimse atalarının ahlaki bozukluklarını körce savunanlardan daha çok acıya sebep veremez. - William Faulkner

Az gelişmiş kafalarla az gelişmişlikten kurtulamazsınız. - Tarık Zafer Tunaya

Yobazlık, kronik dogmatizmdir. - Horace Greeley

Muhafazakarlar, devlet okullarında seks derslerinin çocuklara önüne gelenle yatmayı öğreteceğini söylüyor. Bizim eğitim sistemimizle mi? Önüne gelenle yatıp kalkmayı, aynen matematiği veya fiziği öğrettikleri gibi öğretirlerse, muhafazakarların hiçbir şeyden endişelenmesine gerek yok. - Beverly Mickins

Normdan sapmadan, ilerleme mümkün değildir. - Frank Zappa

Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o halde halkı aydınlatmak lazımdır. - Mustafa Kemal Atatürk

İnkılâbın temellerini her gün derinleştirmek, desteklemek lâzımdır. Birbirimizi aldatmayalım. Medenî dünya çok ilerdedir. Buna yetişmek, o medeniyet dairesine dahil olmak mecburiyetindeyiz. Bütün boş ve temelsiz sözleri ortadan kaldırmak lâzımdır. Şapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi sözler mânasızdır. Şapka da giyeceğiz, Batının her türlü medenî eserlerini de alacağız. Medenî olmayan insanlar, medenî olanların ayakları altında kalmaya maruzdurlar. - Mustafa Kemal Atatürk

Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeğe bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadî hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için yegâne olgunlaşma ve ilerleme yolu budur. Hayat ve yaşayışa hâkim olan hükümlerin zaman ile değişme, gelişme ve yenileşmesi zaruridir. Medeniyetin ihtirasları, fennin harikaları, cihanı değişiklikten değişikliğe sürüklediği bir devirde asırlık köhne zihniyetlerle, maziye düşkünlükle mevcudiyetin muhafazası mümkün değildir. - Mustafa Kemal Atatürk