Ana Sayfa

Özgürlük Hakkında Özlü Sözler

Güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçenler, her ikisine de layik değildir. - Benjamin Franklin

Özgürlük savaşı asla bitmez. Özgürlük bir gün servetin gücüne karşı, bir başka gün siyasetçilerin entrikalarına karşı, bir başka gün bürokratların kalıcı kötülüklerine, bir başka gün faşiste ve militariste, bir başka gün vurguncuya, sonra çetelerin öfke ve histerisine, cahilliğe ve aptallığa, suçluya ve ikiyüzlüye karşı savunulmalıdır. Bu misyonda her "uygar" insan ölene kadar askerdir ve yaşamın zevkinin farkına sadece bir yerde, birisi insan ruhunun özgürlüğü için kesin ve son darbeyi vurduğu anda varabilir.. - Walter Lippmann

Bence onların yürüme özgürlüğünü ölümüne savunmalıyız. Ve sonra sokağa çıkıp beyzbol sopalarıyla karşılamalıyız. - Woody Allen KKK hakkında.

Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: itaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, ayıklık, özveri ve vatan sevgisi. - Adolf Hitler

Ne zaman bir hükümet, ya da bir cami/kilise, kölelerine, "Bunu okuyamazsınız, bunu göremezsiniz, bunu bilmeniz yasak" dese, nedenleri ne kadar kutsal olursa olsun, sonuç zorbalık ve baskıdır. Aklı kandırılmış bir adamı kontrol etmek için çok az bir güç gerekir. Aksine, özgür bir insanı, aklı özgür bir insanı hiçbir kuvvet kontrol edemez. Ne işkence, ne fisyon bombaları, ne de bir başka şey. Özgür bir insanı fethedemezsiniz; yapabileceğiniz tek şey onu öldürmektir. - Robert Heinlein

Özgürlük için ölmek, zayıfça boyun eğmenin gölgesinde yaşamaktan daha asildir çünkü ölümü elinde gerçeğin kılıcıyla kucaklayan kişi gerçeğin sonsuzluğuyla ebedileşir, çünkü yaşam ölümden zayıftır ve ölüm gerçekten zayıftır. - Gibran Khalil

Vicdan özgürlüğü sınırsız ve sataşılmaz, bireyin doğal haklarının en önemlilerinden tanınmalıdır. Uygarlığın geri olduğu bilgisizlik dönemlerinde, fikir ve vicdan özgürlüğü zorbalık ve baskı altında idi. İnsanlık bundan çok zarar görmüştür. Bilhassa din koruyuculuğu kılığına bürünenlerin, gerçeği düşünebilenler, söyleyebilenler hakkında uygun gördükleri zulüm ve işkenceler, insanlık tarihinde daima kirli facialar olarak kalacaktır. - Mustafa Kemal Atatürk

Çağdaş demokraside bireysel özgürlükler, özel bir değer ve önem almıştır; artık bireysel özgürlüklere devletin ve hiç kimsenin karışması söz konusu değildir. Ancak, bu kadar yüksek ve değerli olan bireysel özgürlüğün, uygar ve demokrat bir millette, neyi ifade ettiği, özgürlük kelimesinin sınırsız şekilde düşünülebilen anlamıyla anlaşılmaz. Söz konusu olan özgürlük, toplumsal ve uygar insan özgürlüğüdür. Bu nedenle bireysel özgürlüğü düşünürken, her bireyin ve nihayet bütün milletin ortak yararı ve devlet varlığı gözönünde bulundurulmak gerekir. Diğerinin hak ve özgürlüğü ve milletin ortak yararı, bireysel özgürlüğü sınırlar. - Mustafa Kemal Atatürk

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. - Thomas Paine

Eğer bir millet herhangi bir şeyi özgürlükten daha değerli görürse, özgürlüğünü kaybeder; ve komik olan şu ki daha değerli gördüğü rahatlık veya paraysa, onu da kaybeder. - Somerset Maugham

Özgür ülkelerde, herkes düşüncesini ifade etmekte ve geriye kalanlarda dinlememekte özgürdür. - Norman Collie

İnsanlar, hezeyan yaşamadıkları sürece özgürlüklerinden vazgeçmez. - Edmund Burke

Hiç kimse hatalıca özgür olduklarını düşünenler kadar umutsuzca köleleştirilmemiştir. - Johann W. Von Goethe

Özgür toplum, azınlık olmanın güvenli olduğu toplumdur. - Adlai Stevenson

Bu dünyada kendi özgürlüğünüzü ancak başkalarının özgürlüğünü koruyarak koruyabilirsiniz. Sadece ben özgür olabilirsem siz de özgür olabilirsiniz. - Clarence Darrow

Özgür olmayan bir dünyayla başa çıkabilmenin yolu öylesine özgür olmaktır ki, varlığınız bile bir isyan hareketi olsun. - Albert Camus

a) Ne yaptıklarını bildikleri sürece b) yaptıklarına rıza gösterdikleri sürece c) yapanlar hariç kimseye zarar vermediği sürece hükümet insanların davranışlarına, ne kadar sıradışı ve anormal olursa olsun, izin vermelidir. - Hugo Adam Bedau

Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir. - John Stuart Mill

Özgürlükten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsun, hiç biz zaman fazla baskının sağladığı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir. - Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. - Mustafa Kemal Atatürk

Her toplumun içgüdüsü gerçekten özgür olanları hapse atmaktır. İlk, toplum sizi dövmeye çalışır. Eğer bu işe yaramazsa, zehirlemeye çalışırlar. Bu da işe yaramazsa, sizi doyasıya onurlandırırak işi bitirirler. - Jean Cocteau

Özgürlük asla hükümetten gelmez. Özgürlük her zaman hükümetin kölelerinden gelir. Özgürlük tarihi, direniş tarihidir. Özgürlük tarihi, hükümetin yetkilerinin azaltılmasının tarihidir, arttırılmasının değil. - Woodrow Wilson

Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur. - John Stuart Mill

Birey, kendisi hariç kimsenin çıkarını ilgilendirmediği sürece hareketlerinden dolayı topluma karşı sorumlu değildir. - John Stuart Mill

Her şeyin sonunda, özgürlüklerini ayaklarımızın altına serecekler ve diyecekler ki "Bizi köleniz yapın. Ama doyurun." - Dosteovsky

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz. - Mustafa Kemal Atatürk

Bir milletin kültürü arttıkça, bireysel özgürlüğün sahası genişler ve çoğalır. Mesela ilkel bir insanla, medeni bir insanın özgürlük ihtiyaçları aynı değildir. İnsan cemiyetleri medenileştikçe; türlü şekilde, biribirinden ayrı ve müstakil bireysel özgürlükler meydana çıkar. - Mustafa Kemal Atatürk

Başkaldırış, tarihi okumuş birinin gözünde, insanın asıl erdemidir. Başkaldırışla ve itaatsizlike toplum gelişebildi; başkaldırışla ve isyanla. - Oscar Wilde