Ana Sayfa

Sansür Hakkında Özlü Sözler

Kelimeler sert olmalı çünkü onlar, düşünmemeye karşı, düşüncenin saldırısıdır. - John Maynard Keynes

Eğer bütün insanlık, bir kişi hariç, bir düşünceyi savunsaydı, ve sadece bir kişi bunun aksini düşünseydi; bütün insanlığın o bir kişiyi susturması, o bir kişinin, eğer güç elinde olsa, bütün insanlığı susturması kadar haklı çıkarılamaz olurdu. - John Stuart Mill

Bir insanı zorla susturmak ona bahşedebileceğiniz en büyük onurdur. Onun size karşı olan mükemmelliğini kabul ettiğiniz anlamına gelir. - Joseph Sobran

Kelimeler, silahlardan daha güçlüdür. Düşmanlarımızın silahlanmasına izin vermiyoruz. Neden konuşmalarına izin verelim? - Joseph Stalin

Bir düşüncenin ifade edilmesini susturmanın olağandışı kötülüğü insan ırkını, gelecek nesillerle beraber bu nesli ve düşünceye sahip olanlardan çok düşünceye katılmayanları soymasıdır. Eğer düşünce doğruysa gerçeği bulmak için yapılan hata alışverişinden yoksun kalırlar: eğer yanlışsa, düşüncedeki hatanın ortaya çıkardığı ve büyük bir faydası olan, gerçeğin daha netçe algılanışını ve canlı izlenimini kaybederler. - John Stuart Mill

Tehlikesiz bir fikir, fikir denemeyecek kadar değersizdir. - Oscar Wilde

Bir kitabın yakılması, bir düşünce uğruna hapse atılmak, her zaman cahil bir kuşağın çağın dahilerine ödediği vergi oldu. - Voltaire

Ne büyük gelişme kaydetmişiz. Orta Çağda olsak beni yakarlardı. Şimdi kitaplarımı yakarak yetiniyorlar. - Sigmund Freud (Nazilerin kitaplarını yakması üzerine söyledikleri)

İnsanların ahlaksız dediği kitaplar, insanlara kendi ayıplarını gösteren kitaplardır. - Oscar Wilde

Halkın çıkarlarına paralel olarak ve sosyalist sistemi güçlendirmek ve geliştirmek için, Sovyetler Birliği vatandaşlarına ifade, basın, konferans, toplantı, sokak yürüyüşü ve gösteri özgürlüğü garanti edilmiştir. - SSCB Anayasası Madde 50

Tarihin uzun sürecinde, sansür ve acımasız yargılayıcılar hep kaybetti. Fikirlere karşı en emin silah daha iyi fikirler. Daha iyi fikirlerin kaynağı bilgelik. Ve bilgeliğin en emin yolu liberal eğitim. - Alfred Whitney Griswold

Amerikalı insanların tatsız gerçekleri, yabancı fikirleri, farklı felsefeleri ve rekabetçi değerleri öğrenmelerinden korkmuyoruz. Çünkü insanlarının özgür bir ortamda gerçekleri ve yanlışları yargılamasından korkan bir millet, kendi insanlarından korkan bir millettir. - John Kennedy

Sansür, geçerli anlayışları ve var olan kurumları ve yasaları birilerinin sorgulamasını engellemek için var. Bütün ilerleme geçerli anlayışların sorgulanmasıyla ve var olan yasaların ve kurumların değiştirilmesiyle gerçekleşir. Sonuç olarak ilerlemek için gerekli olan ilk şey sansürün kaldırılmasıdır. - Bernard Shaw

Konuşma özgürlüğü olmadan gerçeği aramak mümkün olamaz... gerçeği keşfetmek işe yaramaz. Konuşma özgürlüğünün binlerce kez kötüye kullanılması inkar edilmesinden daha iyidir. Kötüye kullanım bir günde ölür, ama inkar edilmesi hayatları yok eder, ve ırkımızın umutlarını gömer. - Charles Bradlaugh

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez. - Alparslan Türkeş

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız. - Mustafa Kemal Atatürk

Hakikati konuşmaktan korkmayınız. - Mustafa Kemal Atatürk

Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. - Mustafa Kemal Atatürk

Ne zaman hükümet muhalefetin sesini susturma prensibine bağlansa, gidebileceği tek bir nokta vardır, ve bu, ülkedeki her vatandaş için terör kaynağı olup, herkesin korkuyla yaşadığı bir ülke yaratana kadar sürekli artan baskıcı önlemler alma yolunun bittiği yerdir. - Harry Truman