Ana Sayfa

Siyaset Hakkında Özlü Sözler

Adı ne olursa olsun, bireyciliği ezen her şey despotizmdir. - John Stuart Mill

Bir vatansever, ülkesini, hükümete karşı savunmaya her zaman hazır olmalıdır. - Abbey Edward

Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı süreki tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin. - Adolf Hitler

Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazıları partileri için prensiplerini değiştirir. - Winston Churchill

Politikacılar bebek bezleri gibidir. Sürekli değişmeleri gerekir ve aynı sebepten değişmeleri gerekir.

İnsanın düşünememesi liderler için ne büyük şans. - Adolf Hitler

Bir politikacı işini kaybetmemek için her şeyi yapar. Hatta vatansever bile olur. - William Randolph Hearst

Eğer hezeyana ihtiyaç fazlaysa cehalete çok büyük miktarda zeka yatırımı yapılabilir. - Saul Bellow

İyi insanlar sorumlu davranmak için yasalara ihtiyaç duymazlar, kötü insanlar yasaları bir şekilde aşar. - Platon

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar, veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek. - Platon

Gerçek politikacı, geçen olayların hıncını, intikamını alan kimse değildir. Bu olayların tekerrürüne engel olan kişidir. - Otto Von Bismarck

Efendiler! Bu halin hikmetini; devlet kavramının anlayış tarzında aramak lazımdır. Biliyorsunuz ki, tacidarlar, hükümdarlar ve bilhassa kendine Allah'ın gölgesi diyen, Allah tarafından destekleniyorum diyen, veraset ve hak yoluyla mülk ve devletin sahibi diyen padişahlar, memleketi kendi malikanesi ve bütün asli unsur olan milleti de yine Allah tarafından kayıtsız şartsız emrine itaat ettirilmiş bir kitle farz ederler. Bundan başka padişahların etrafında birtakım menfaatperestler bulunur ki, onlar dahi padişahın lütuf ve sevgisine, teveccühüne, himayesine mazhar olabilmek için bu anlayış tarzını muhtelif şekillerde yorumlar ve ona anlam verirler. Bütün bu anlayışlar ve yorumlar karşısında masum millet hakikaten bunun doğru olduğunu, din icabı olduğunu farz ve zannederler ve itiraz etmeden gösterilen herhangi bir belirsiz hedefe yürümekte devam ederler. - Mustafa Kemal Atatürk

Benim en sağlam ve kutsal inançlarımdan biri o ki Birleşik Devletler hükümeti, hem yasama, hem yürütme organlarıyla, cahil, yetersiz, yozlaşmış ve mide bulandırıcı... Cumhuriyetteki adalet yönetimi aptalca, sahtekar ve her türlü mantığa ve eşitliğe aykırı... Birleşik Devletlerin dış politikası, onun diğer ülkelerle alışagelmiş ilişki tarzı, dost olsun, düşman olsun, ikiyüzlü, sahtekar, ve onursuz... Amerikan halkı Hristiyanlık Dünyasında Orta Çağdan beri tek bayrak altında toplanmış en korkak, sızlanıcı, ürkek, rezil serfler çetesi. - Henry Mencken

Kapitalizm, en kötü insanların, en kötü şeyleri herkesin ortak iyiliği için yapabileceğini iddia eden şaşırtıcı inançtır. - John Maynard Keynes

Siyaset takıntısı olanlardan kaçının. Genellikle zeki ve ilginç olurlar, ama doğalarında bir şey eksiktir; bir delik, bir boşluk vardır ve onu siyasetle kapatmaya çalışırlar. Bu onları şekilsiz yapar. - Peggy Noonan

Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir. - Platon

Siyasetin en eski ikinci meslek olduğu iddia edilir. Şunu fark ettim ki ilk mesleğe çok yakın bir benzerlik gösteriyor. - Ronald Reagan

Siyaset, görüşü ne olursa olsun, her zaman nefretin sistematik organizasyonudur. - Henry Brooks Adams

Ülkenizi sevin ama hükümete asla güvenmeyin. - Robert Heinlein

Toplum, bireyi kar getirdiği sürece umursar. - Simone De Beauvoir

Hitler'in Almanya'da yaptığı her şeyin YASAL olduğunu ASLA unutmayın. - Martin Luther King Jr.

İnsanlar sürekli sanki Tanrı yapıyormuş gibi, "Hükümet bunu ya da şunu yapıyor" diye konuşuyorlar. Ama hükümet aslında sadece bir grup insandan, ve genellikle de oldukça kalitesiz insandan oluşur. Onlar için çalışan daha iyi birileri olabilir, ama kendileri çok ender olarak saygıya değerler. - Henry Mencken

Narşistler yönetince, masum insanlar ölür. Hayatlar mahvolur. Ve onlar asla, asla "Üzgünüm veya Hatalıydım" diyemezler. Bu onların sözlüğünde yoktur. Hepsi körler.

Peki iyi bir vatandaş kimdir? Sadece sıradışı hiçbirşey yapmayan, düşünmeyen ve söylemeyen kişidir. Okullar bu tek tipliliği olabilecek en yüksek noktaya çıkarmaları için korunur. Okul çocukların hala genç ve toyken atıldıkları baskı makineleri gibidir; çocuklar orada belirli standartlara preslenirler ve kafalarından topuklarına kadar damga pullarıyla kaplanırlar. - Henry Mencken

İnsanlık tarihi zalime-zorbaya boyun eğmeyen şanlı direniş öyküleriyle doludur. Bizleri bekleyen de bu ırmakta akmak ve boyun eğmediğimizi, eğmeyeceğimizi tüm insanlığa göstermek olacaktır. - Orhan Aydın

Politikanın politikacılara bırakılamayacak kadar ciddi bir olay olduğu kanısındayım. - Charles De Gaulle

Devlet öyle bir organizasyon ki, büyük işleri kötü bir şekilde yapsa da, küçük işleri de kötü bir şekilde yapar. - John Kenneth Galbraith

Güç kötüye kullanılma eğilimindedir, mutlak güç mutlaka kötüye kullanılır. Bu değişmez kural hem tanrı hem insan için geçerlidir. - Lord Acton

İnsanın zorbalığına suç, devletin zorbalığına kanun denir. - Max Stirner

Yönetilmek demek izlenmek, soruşturulmak, casusluğa maruz kalmak, yönlendirilmek, otorite altına alınmak, engellenmek, beyni yıkanmak, vaaza çekilmek, kontrol edilmek, değerlendirilmek, sansüre uğramak, kumanda edilmek; bunları yapmaya ne hakkı, ne bilgisi ne de erdemi olmayan yaratıklar tarafından. Yönetilmek her harekette, her operasyonda, her işlemde not edilmek, kaydedilmek, üye olmak, vergilendirilmek, damgalanmak, ölçülmek, numaralandırılmak, değer biçilmek, lisans verilmek, izin verilmek, uyarılmak, yasaklanmak, yenilenmek, düzeltilmek, cezalandırılmak. Yönetilmek kamu yararı bahanesiyle, genel çıkarlar adına katkı sağlamak, eğitilmek, kefalet vermek, sömürülmek, kontrol edilmek, tehdit edilmek, ezilmek, soyulmak; ve sonra, ilk direnişte, şikayetin ilk kelimesinde bastırılmak, ceza kesilmek, aşağılanmak, rahatsız edilmek, takip edilmek, dövülmek, hapse atılmak, vurulmak, makineli tüfekle taranmak, yargılanmak, mahküm edilmek, sürülmek, kurban edilmek, satılmak, ihanete uğramak; ve hepsinin üstüne bir de alay edilmek, dalga geçilmek, zulmedilmek, onursuzlaştırılmak. İşte bu hükümet; bu onun adaleti; bu onun ahlakı. Ey insan! 60 yüzyıldır bu boyunduruğun altında diz çöken, nasıl olur da sen olursun? - Pierre-Joseph Proudhon

Liberal toplum "ben yanılıyor olabilirim" fikrini herkesin ciddiye alması esasına dayanır. - Jonathan Rauch

Kötü yöneticiler, oy vermeyen iyi vatandaşlar tarafından seçilir. - George Jean Nathan

Bir politikacı söylediği hiçbir şeye inanmadığı için, diğerleri inanınca şaşırır. - Charles De Gaulle

Yeterince sık söylenen bir yalan, gerçek olur. - Lenin

Herhangi bir hükümet için en tehlikeli insan, olayları ,egemen tabuları ve yanlış inançları umursamadan, düşünebilen insandır. Neredeyse kaçınılmaz olarak hükümetin sahtekar, manyak ve tahammül edilemez olduğu sonucuna varır. - Henry Mencken

Anarşizm, çok az insan kendisini yönetebilecek kadar bilge olduğuna göre, çok daha az insanın başkalarını yönetebilecek kadar bilge olduğu gözlemine dayanır - Edward Abbey

En büyük düşmanlık, milletin başında bulunanların, halk arasında bozgunculuk yapmalarıdır. - Mustafa Kemal Atatürk

Bütün zorbalıklar içinde, kurbanlarının iyiliği için uygulanan zorbalık en baskıcısı olabilir. Başkalarının hayatına karışan sonsuz-güçlü ahlak düşkünleri altında yaşamaktansa soyguncu baronlar altında yaşamak daha iyidir. Soyguncu baronun acımasızlığı bir gün uykuya dalabilir, hırsı bir noktada tatmin olabilir; ama bize kendi iyiliğimiz için işkence yapanlar, bize sonsuza kadar işkence yaparlar, çünkü bunu kendi vicdanlarının onaylarıyla gerçekleştirirler. - C.S Lewis

Genelde, yönetim sanatı bir sınıf vatandaştan mümkün olabildiğince çok parayı alıp, bir başka sınıfa vermekten ibarettir. - Voltaire

Yeryüzündeki en küçük azınlık bireydir. Birey haklarını inkar edenler, azınlıkları savunduklarını iddia edemez. - Ayn Rand

Politikanın tüm hedefi bitmez seriler halinde hepsi hayal ürünü korkular yaratıp, halkı korku içinde yaşatmaktır. (Ve böylece güvenliğe taşınmak için bağırmalarını sağlamak) - Henry Mencken

Bizim problemimiz halkın itaatsizliği değil. Bizim problemimiz halkın itaatkarlığı. Bizim problemimiz dünyanın her tarafında hükümetlerinin liderlerinin diktalarına itaat edip savaşa giden insanların sayısı, ve bu itaarkarlık yüzünden ölen milyonlar... Bizim problemimiz dünyanın her tarafında insanların sefalete, açlığa, aptallığa, ve savaşa, ve acımasızlığa karşı itaatkarlığı. Bizim problemimiz hapisler küçük hırsızlarla doluyken, ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların itaatkarlığı. Bu bizim problemimiz. - Howard Zinn

Aristo'dan beri, düşünen her insanın ideal devleti, bireyi yalnız bırakan ve devletsizlik tanımından ufak farkla sıyrılan devlet. Bu ideal, inanıyorum ki, 20 veya 30 asır sonra ben ölüp, cehennemdeki kamusal görevlerimi yerini getirirken anlaşılacak. - Henry Mencken

Dünyada en kötü şey, anarşiden sonra, devlettir. - Heny Ward

Devletin, problemlere bulduğu çözüm genelde problemin kendisi kadar kötü olur. - Milton Friedman

İstediğiniz her şeyi size verebilecek kadar büyük bir devlet, hepsini sizden geri alabilir. - Barry Goldwater

Adaletin olmadığı, fakirliğin kol gezdiği, cehaletin hüküm sürdüğü, ve herhangi bir gruba ait insanların, toplumun geri kalanının onlar üstünde baskı yaptığına, soyduğuna ya da aşağıladığına inandığı bir ülkede hiçbir insan ya da mal güvende değildir. - Frederick Douglass

Hisli bir vatandaş olarak, Türkiye'de yaşamaya imkân var mı?.. Türkiye'nin kalkınması, ideal bir devlet haline gelerek vatandaşlarımın hakiki manada hukuk nizamı içinde yaşayarak refaha kavuşması ve muasır devletler seviyesine yükselmesi için hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmek üzere 1956 senesinden beri en tehlikeli mücadelelere girdim, göğüs gerdim. Muvaffak olamadığım gibi, halen Türkiye'de değişen hiçbir şey göremiyorum. Memlekette gününü gün etme zihniyeti devam ettikçe, bunun da tahakkukuna artık inanmıyorum. Bu şartlar içinde yaşamayı fuzuli görüyorum. - Talat Aydemir (Hala değişen bir şey yok Albayım)

Ölümün karşısında ve Tanrı ile adaletin huzurunda bulunduğum şu anda, Atatürk’e övgüler yazmak için kaleme sarılan şair kadar vicdanım rahat. Uğruna can verecek adamlar bulunduğuna göre, davamızın daha güçlü olarak yaşayacağına inanıyorum. Ve diyorum ki Atatürk ölmüştür ama var olmaya devam ediyor. Şimdi ben de öleceğim ama Atatürk ilkeleri, ölümümle çok daha yüce bir değer kazanacak. -Fethi Gürcan